Důležitou součástí vzdělávání na naší škole je odborná praxe. V posledních letech se úspěšně rozšiřují možnosti zahraničních praxí. Naši žáci tak mají možnost získávat praktické zkušenosti na stážích v různých evropských zemích a zároveň se zdokonalovat v cizích jazycích.

 

Absolvování zahraniční stáže rozšíří jejich obzory, prohloubí jejich znalosti a dovednosti, posílí samostatnost a zodpovědnost a zvýší konkurenceschopnost.

 

 

 

 Aktuálně nabízíme našim žákům zahraniční stáže v těchto zemích:

  • Německo
  • Slovensko
  • Španělsko
  • Norsko
  • Rakousko (připravujeme od školního roku 2016/2017)
  • Velká Británie/Irsko (připravujeme od školního roku 2016/2017)

  

Krátkodobé stáže

Jsou určeny ro žáky všech ročníků v délce trvání 2 - 3 týdny. Odvíjejí se od zájmu žáků a nabídky zahraničních partnerů. Aktuální informace na nástěnkách v přízemí školní budovy a vedle kabinetu učitelů cizích jazyků.

 

Dlouhodobé stáže

Pro žáky starší 18 let nabízíme také dlouhodobé stáže, většinou na dobu od 3 týdnů  do 3 měsíců. Odvíjejí se od zájmu žáků a nabídky zahraničních partnerů. Aktuální informace na nástěnkách v přízemí školní budovy a vedle kabinetu učitelů cizích jazyků.

 

Poznávací odborně zaměřené pobyty a tematicky zaměřené exkurze

Dle zájmu žáků a aktuální nabídky výstav, veletrhů a dalších akcí se zaměřením k oboru studia.