arrowarrow  Aktuální nabídka odborných stáží v rámci programu Erasmus+

Důležitou součástí vzdělávání na naší škole je odborná praxe. V posledních letech se úspěšně rozšiřují možnosti zahraničních praxí. Naši žáci tak mají možnost získávat praktické zkušenosti na stážích v různých evropských zemích a zároveň se zdokonalovat v cizích jazycích.

 

Absolvování zahraniční stáže rozšíří jejich obzory, prohloubí jejich znalosti a dovednosti, posílí samostatnost a zodpovědnost a zvýší konkurenceschopnost.

 

 

 Našim žákům nabízíme zahraniční stáže v těchto zemích:

  • Německo
  • Slovensko
  • Španělsko
  • Norsko

  

Krátkodobé stáže

Jsou určeny ro žáky všech ročníků v délce trvání 2 - 3 týdny. Odvíjejí se od zájmu žáků a nabídky zahraničních partnerů. Aktuální informace na nástěnkách v přízemí školní budovy a vedle kabinetu učitelů cizích jazyků.

 

Dlouhodobé stáže

Pro žáky starší 18 let nabízíme také dlouhodobé stáže, většinou na dobu od 3 týdnů  do 3 měsíců. Odvíjejí se od zájmu žáků a nabídky zahraničních partnerů. Aktuální informace na nástěnkách v přízemí školní budovy a vedle kabinetu učitelů cizích jazyků.

 

Poznávací odborně zaměřené pobyty a tematicky zaměřené exkurze

Dle zájmu žáků a aktuální nabídky výstav, veletrhů a dalších akcí se zaměřením k oboru studia.

 

Aktuální články žáků o stážích Erasmus+

https://www.hotelova-skola.cz/aktualne/244-staz-v-nemecku

https://www.hotelova-skola.cz/aktualne/252-staz-v-norsku

https://www.hotelova-skola.cz/aktualne/254-staz-ve-spanelsku