Naše škola je technicky velmi dobře vybavena, najdete zde moderní gastrostudio a téměř všechny učebny jsou osazeny projektory s připojením na stolní počítač nebo notebook učitele. 

Ve třech učebnách jsou navíc také dotykové interaktivní tabule především pro multimediální výuku cizích jazyků a odborných předmětů.

K výuce ICT, ale i dalších předmětů slouží dvě počítačové učebny vybavené tzv. tenkými klienty s 19‘ LCD obrazovkou.

 

  

Výukové programy

Naše škola nabízí svým žákům k dispozici bohatou sbírku kvalitních výukových programů i skutečných systémů z praxe ze všech nabízených oborů vzdělávání. Pro praktickou výuku hotelnictví nabízíme hotelový systém Micros Fidelio Front Office, který je používán ve stovkách hotelů po celém světě.

Gastronomické programy potom zastupují systémy HoReCa Fusion, který žáci využívají také ve skutečném provozu ve školní kavárně, a jídelní systém Magdaléna používaný pro chod jídelen a stravovacích zařízení. Pro oblast cestovního ruchu letošní rok nově zařazujeme do výuky také online aplikační systém Stovka, který se stará o fungování mnoha českých cestovních kanceláří.

Mezi další nabízené programy patří například právní informační systém Codexis nebo program pro výuku psaní všemi deseti prsty MountBlue.

Všechny tyto programy mohou žáci díky unikátnímu systému Učebna Online využívat také z domova nebo odkudkoliv prostřednictvím svého notebooku nebo mobilního zažízení.

 

 

Učebna Online

Naše škola spustila ve školním roce 2013/2014 projekt Učebna Online, díky kterému se mohou žáci přihlašovat ke svému školnímu počítači přes internet odkudkoliv prostřednictvím počítače, notebooku, tabletu nebo mobilního telefonu. Mohou se tak dostat ke svým školním dokumentům a také mohou využívat i z domova všechny programy, které jsou k dispozici pro výukové účely.

Mezi tyto programy patří například hotelový recepční systém Fidelio Front Office, restaurační software HoReCa Fusion, software pro řízení cestovní kanceláře Stovka, právní informační systém Codexis nebo program pro výuku psaní všemi deseti prsty MountBlue.

 

 

Wi-Fi

Areál školy je pokryt Wi-Fi signálem z celkem 11 přístupových bodů, který mohou využívat žáci, zaměstnanci a hosté školy s mobilními zařízeními. Všechny WiFi ve škole jsou zabezpečeny technologií WPA/2 a jednotné přístupové heslo najdete na nástěnce při vchodu do hlavní budovy školy.

 

 

Informační systém školy

Škola provozuje webový informační systém Bakaláři, díky kterému spolu mohou žáci, učitelé i rodiče navzájem komunikovat a především zde mají žáci a jejich rodiče na jednom místě přehled o svých známkách, absenci, domácích úkolech a vůbec o všem, co se školou souvisí.

Do informačního systému školy se přihlásíte na webových stránkách školy: přihlásit se do Bakalářů

 

 

Moodle

Moodle je systém na podporu vzdělávání formou elektronických kurzů, který používají vyučující na naší škole a umísťují sem pro žáky výukové materiály a zadání různých úkolů. Na Moodle se dostanete také přes webové stránky školy.

Pokud jste žákem naší školy, je Váš účet na Moodlu automaticky vytvořen po Vašem prvním přihlášení k některému školnímu počítači v rámci univerzálního školního účtu.

přejít na Moodle