Naše škola je technicky velmi dobře vybavena, najdete zde moderní gastrostudio a téměř všechny učebny jsou osazeny projektory s připojením na stolní počítač nebo notebook učitele. 

Ve čtyřech učebnách jsou navíc také dotykové interaktivní tabule především pro multimediální výuku cizích jazyků a odborných předmětů.

K výuce ICT, ale i dalších předmětů slouží dvě počítačové učebny vybavené tzv. tenkými klienty s 19‘ LCD obrazovkou.

 

  

Výukové programy

Naše škola nabízí svým žákům k dispozici bohatou sbírku kvalitních výukových programů i skutečných systémů z praxe ze všech nabízených oborů vzdělávání. Pro praktickou výuku hotelnictví nabízíme hotelový systém Micros Fidelio Front Office, který je používán ve stovkách hotelů po celém světě.

Gastronomické programy potom zastupují systémy HoReCa Fusion, který žáci využívají také ve skutečném provozu ve školní kavárně, a jídelní systém LÁF Electronics používaný pro chod jídelen a stravovacích zařízení. Pro oblast cestovního ruchu využíváme také online aplikační systém Stovka, který se stará o fungování mnoha českých cestovních kanceláří.

Mezi další nabízené programy patří například právní informační systém Codexis nebo program pro výuku psaní všemi deseti prsty MountBlue.

 

 

 

Wi-Fi

Areál školy je pokryt Wi-Fi signálem z celkem 20 přístupových bodů, který mohou využívat žáci, zaměstnanci a hosté školy s mobilními zařízeními. Všechny WiFi ve škole jsou zabezpečeny technologií WPA2 a jednotné přístupové heslo najdete na nástěnce při vchodu do hlavní budovy školy.

 

 

Informační systém školy

Škola provozuje webový informační systém Bakaláři, díky kterému spolu mohou žáci, učitelé i rodiče navzájem komunikovat a především zde mají žáci a jejich rodiče na jednom místě přehled o svých známkách, absenci, domácích úkolech a vůbec o všem, co se školou souvisí.

Do informačního systému školy se přihlásíte na webových stránkách školy: přihlásit se do Bakalářů

 

 

Moodle

Moodle je systém na podporu vzdělávání formou elektronických kurzů, který používají vyučující na naší škole a umísťují sem pro žáky výukové materiály a zadání různých úkolů. Na Moodle se dostanete také přes webové stránky školy.

Pokud jste žákem naší školy, je Váš účet na Moodlu automaticky vytvořen po Vašem prvním přihlášení k některému školnímu počítači v rámci univerzálního školního účtu.

přejít na Moodle