Na naší škole se nachází unikátní gastronomické muzeum - založené nestorem školy PaedDr. Václavem Šmídem, který své sbírky krátce představuje v následujícím textu.

 

Muzeum vzniklé "bez požehnání úřadu" je ve skutečnosti jedna místnost, kde stojí zasklené skříně s exponáty, které vypovídají o samých příjemnech blízkých každému člověku - totiž o gastronomii, nauce o labužnictví a kuchařském umění. Nelze tedy hovořit o oficiálním muzeu, ale o sbírkách uložených pro potřeby žáků a učitelů. Častými návštěvníky jsou však také rodiče i veřejnost, která se o gastronomii zajímá.

 

Největší sbírku tvoří jídelní lístky, mezi které patří skutečné skvosty jako originál jídelního lístku z korunovace anglického krále Jiřího a královny Matky, která se dožila sta let. Mezi korunovační klenoty vyobrazené na titulní straně patří i slánka. Historicky nejstarší je jídelní lístek z roku 1872 z restaurace na nynějším Masarykově nádraží, kopie jídelního lístku z Titanicu. Jídelní lístky z první republiky, počátku šedesátých let tzv. "RaJ lístků", ze státních návštěv na Pražském hradě, jako byli v roce 1991 papež Jan Pavel II, španělský král Juan Carlos, princezna Diana a princ Charles, Helmut Kohl, G. Bush, ale také podpisy Billa Clintona, prezidenta Václava Havla při jejich návštěvě restaurace U Zlatého tygra v Praze, ručně psané receptury p. Fr. Hubkou, šéfem kuchyně prvního prezidenta ČSR T.G. Masaryka aj...

 

Špatným učitelem je ten, kdo u svých žáků mnoho vědomostí předpokládá, praví úvod knihy "Francouzská škola", z roku 1988. Takových knih a učebnic, učebních osnov, kuchařských lexikonů, pamětních kronik je v muzeu mnoho. Mezi nimi skutečné skvosty jako Herynkův Lexikon, několik vydání kuchařky M.D. Rettigové, Fyziologie chuti od A.B. Savarina, Staročeské umění kuchařské od Čeňka Zíbrta, cizojazyčná odborná literatura, kuchařské nářadí, číšnické náčiní. S určením jednotlivých příborů by zápasili nejen účastnici televizního pořadu "Kufru", ale i mnozí odborníci.

 

V případě zájmu mohou zájemci o gastronomii toto malé, skromné, ale zajímavé muzeum navštívit po předchozím ohlášení.