(rozvrh platný od 4. 9. 2017)

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.  CR2A  (Smitková Martina)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:25-14:00

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

Čj
(104)
Gers

Aj (AJ1)
(306)
Hard

Čj
(104)
Gers

EkPo
(205)
ŠmiJ

 

Aj (AJ1)
(305)
Rei

     

Aj (AJ2)
(305)
Rei

Aj (AJ2)
(306)
Hard

 
Ú
t

 

 

Zcr
(113)
NoEv

ReGa
(sal)
Ant

Kom
(sal)
Ant

Nj (NJ)
(213)
Hrd

EkPo
(205)
ŠmiJ

 

Zsv
(312)
SmiM

Zpv
(211)
Vašm

Špa (ŠJ)
(6)
Kar

 
S
t

 

Tv
(TVBe)
Kos

Tv
(TVBe)
Kos

ICT
(210)
Mat

LitK
(104)
Gers

Aj (AJ1)
(306)
Hard

M
(211)
Vašm

     

Aj (AJ2)
(305)
Rei

 
Č
t

 

Zcr
(113)
NoEv

SCr
(113)
NoEv

SCr
(113)
NoEv

ReGa
(sal)
Ant

Kom
(sal)
Ant

LitK
(104)
Gers

 

DěK
(312)
SmiM

DěK
(312)
SmiM

 
P
á

 

Zsv
(312)
SmiM

M
(211)
Vašm

Nj (NJ)
(213)
Hrd

Zpv
(211)
Vašm

Aj (AJ1)
(306)
Hard

EkPo
(205)
ŠmiJ

     

Špa (ŠJ)
(6)
Kar

Aj (AJ2)
(305)
Rei

Zpracováno v systému Bakaláři