Pro školní rok 2021/2022 nabízíme následující obory

maturitní obory:

 

obory s výučním listem:

  

nástavbové studium:

 

 

    


 

  

Hotelnictví - moderně

čtyřletá denní a kombinovaná - dálková forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou
65-42-M/01

zak hotelnictviObor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelových služeb v cestovním ruchu. Absolventi mají možnost se uplatnit v obchodně-podnikatelských činnostech, v odborně-provozních činnostech nebo na pozici středního managementu  ve všech formách podnikání.

I v tomto maturitním oboru klademe velký důraz na praktickou výuku, proto jsme oproti běžnému systému jiných škol navýšili počet hodin praktické výuky. 
V prvním a druhém ročníku je to jeden den v týdnu v gastronomickém studiu školy, odborných učebnách stolničení, sommelierství a výukové školní kavárně. Stěžejním je předmět Kulinářství, vyučovaný profesionálními kuchaři v našem moderním gastronomickém studiu podle metodiky Kulinářské umění, která vychází z výuky kulinářství na světových gastronomických školách.
Ve třetím a čtvrtém ročníku je to potom jeden den v týdnu. Praktická výuka probíhá střídavě na odborných pracovištích hotelového provozu nebo v počítačových učebnách při práci s hotelovými, restauračními, účetnickými a dalšími systémy, se kterými se absolventi mohou v budoucnu v tomto oboru setkat. Tyto programy mají díky našemu systému Učebna Online žáci k dispozici během celého studia i z domova.

Žáci vykonávají také v průběhu školního roku souvislou odbornou praxi v délce 4 týdnů na odborných pracovištích hotelového provozu.

Dalším bonusem pro naše žáky je výuka cizích jazyků kvalifikovanými rodilými mluvčími pro anglický, španělský a ruský jazyk. Pro žáky učící se německý jazyk nabízíme výhodné umístění na pracovních stážích v německy mluvících zemích.


Uplatnění na pracovním trhu: velmi dobré
Školné: 2.100 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)

Maturitní zkouška:

1. společná část MZ
- Český jazyk a literatura
- Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo Matematika

2. profilová část MZ
Povinné: Český jazyk a literatura – písemná a ústní 
- Cizí jazyk – pokud byl zvolen ve společné části - písemná a ústní 
- Ekonomika a podnikání – ústní
- Hotelový provoz - ústní
- Praxe – maturitní práce s obhajobou

- Nepovinné: Anglický jazyk - ústní
- Německý jazyk - ústní
- Španělský jazyk – ústní (žák si může vybrat pouze jazyk, ze kterého nekonal společnou část maturitní zkoušky)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotelnictví - management golfu

čtyřletá denní a kombinovaná - dálková forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou
65-42-M/01

hotelnictvi golfAbsolvent se uplatní v hotelovém průmyslu a službách cestovního ruchu (obchodně podnikatelská činnost, odborně provozní činnost, oblast řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v uvedených oblastech).

V průběhu studia je žákům umožněna specializace:

- Management firmy

- Management golfu

- Lázeňství, wellness a volnočasové aktivity

- Regionální a světová gastronomie

- Počítačové systémy


Specializace zaměření oboru na management golfu umožní uplatnění ve funkcích středního managementu a samostatné podnikatelské činnosti v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na golf.

I v tomto maturitním oboru klademe velký důraz na praktickou výuku, proto jsme oproti běžnému systému jiných škol navýšili počet hodin praktické výuky. 

Žáci mají do výuky v 1. a 2. ročníku zařazenou golfovou průpravu, která se vyučuje na golfovém hřišti v Praze (v zimních měsících využíváme indoor golfové trenažéry). Ve 3. ročníku mají možnost za smluvní cenu složit zkoušku herní a golfové způsobilosti. Do výuky 1. a 2. jsou zařazeny i gastronomické předměty. Žáci vykonávají také v průběhu školního roku souvislou odbornou praxi na odborných pracovištích golfového provozu.

Dalším bonusem pro naše žáky je výuka cizích jazyků kvalifikovanými rodilými mluvčími pro anglický a španělský.

Potřeby pro výuku:

  • Sportovní oblečení vhodné ke hře, tj. sportovní kalhoty, polokošile (s logem školy) a sportovní obuv
  • Dvě základní golfové hole
  • Pracovní oděv do kuchyně tj. kalhoty, rondon, pokrývka hlavy, pracovní obuv, zástěra
  • Souprava nožů pro hotelové školy


Uplatnění na pracovním trhu: velmi dobré
Školné: 1.900 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce) - platí pro první ročník

Maturitní zkouška:

1. společná část MZ
- Český jazyk a literatura
- Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo Matematika

2. profilová část MZ
Povinné:
- Český jazyk a literatura – písemná a ústní
- Cizí jazyk – pokud byl zvolen ve společné části - písemná a ústní
- Ekonomika a podnikání – ústní
- Golfový provoz - ústní
- Praxe – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné:
- Anglický jazyk - ústní
- Německý jazyk - ústní
- Španělský jazyk – ústní (žák si může vybrat pouze jazyk, ze kterého nekonal společnou část maturitní zkoušky)

 

 


    

 

 

 

 

Cestovní ruch 

čtyřletá denní a kombinovaná - dálková forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou
65-42-M/02

zak crObor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v komplexu služeb cestovního ruchu. Absolventi mají možnost uplatnit se jako pracovníci cestovních agentur, turistických a informačních center, hotelových komplexů nebo v průvodcovské sféře. Učební plán obsahuje mimo předmětů všeobecně vzdělávacích a  odborné praxe i předměty odborně zaměřené na zeměpis a služby cestovního ruchu, regionální gastronomii, dějiny kultury, informační a komunikační technologii, ekonomiku a podnikání, lázeňské a průvodcovské služby, fiktivní firmu, apod.

Praktická výuka probíhá v počítačových učebnách při práci s programy pro provoz cestovních kanceláří, účetnickými a dalšími systémy, se kterými se absolventi mohou v budoucnu v tomto oboru setkat. Tyto programy mají díky našemu systému Učebna Online žáci k dispozici během celého studia i z domova. Nejdůležitější částí praktické výuky v tomto oboru je vedení vlastní cestovní kanceláře, v rámci které žáci organizují a pořádají výlety, exkurze a zájezdy pro okolní klientelu.

Žáci vykonávají také v průběhu školního roku souvislou odbornou praxi v délce 4 týdnů na odborných pracovištích v cestovních kancelářích, agenturách nebo informačních centrech.

Dalším bonusem pro naše žáky je výuka cizích jazyků kvalifikovanými rodilými mluvčími pro anglický, španělský a ruský jazyk. Německý jazyk je vyučován na velmi vysoké úrovni českým učitelem.


Uplatnění na pracovním trhu: velmi dobré
Školné: 1.900 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)

Maturitní zkouška:

1. společná část MZ       
- Český jazyk a literatura
- Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo Matematika


2. profilová část MZ

Povinné:             
- Český jazyk a literatura – písemná a ústní 
- Cizí jazyk – pokud byl zvolen ve společné části - písemná a ústní
- Ekonomika a podnikání – ústní
- Cestovní ruch - ústní
- Praxe – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné:
- Anglický jazyk – ústní
- Německý jazyk – ústní
- Španělský jazyk – ústní (žák si může vybrat pouze jazyk, ze kterého nekonal společnou část maturitní zkoušky) 

 

   

 

 

  

 

Gastronomie 

čtyřletá denní forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou
65-41-L/01

zak gastronomie

Obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v gastronomické a hotelové oblasti. Absolventi jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské a řídící, a to nejen v pozici zaměstnance, ale i v pozici zaměstnavatele.

Velmi důležitá je pro tento obor praktická výuka, proto jsme u nás oproti běžnému systému jiných škol navýšili počet hodin praktické výuky. V prvním až třetím ročníku jsou to dva dny v týdnu (1 den v gastronomickém studiu školy, 1 den na pracovištích odborného výcviku). Ve čtvrtém ročníku je pouze již jen 1 den OV.

Žáci vykonávají také v průběhu školního roku souvislou odbornou praxi v délce 1 - 2 týdny na pečlivě vybraných pracovištích odborného výcviku.

Vedle praxe je stěžejním předmět Kulinářství, vyučovaný profesionálními kuchaři v našem moderním gastronomickém studiu podle metodiky Kulinářské umění, která vychází z výuky kulinářství na světových gastronomických školách.


Uplatnění na pracovním trhu: výborné
Školné: 1.800 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)

Maturitní zkouška:

1. společná část MZ
- Český jazyk a literatura
- Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo Matematika

2. profilová část MZ
Povinné:
- Český jazyk a literatura – písemná a ústní
- Cizí jazyk – pokud byl zvolen ve společné části - písemná a ústní
- Ekonomika a podnikání – ústní
- Gastronomický provoz - ústní
- Odborný výcvik – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné:
- Anglický jazyk - ústní
- Německý jazyk - ústní
- Španělský jazyk – ústní (žák si může vybrat pouze jazyk, ze kterého nekonal společnou část maturitní zkoušky)

 

   

 

  

 


Kuchař - číšník 

tříletá denní a kombinovaná - dálková forma vzdělávání ukončená výučním listem
65-51-H/01

zak kuchar2Obor je určen pro žáky připravující se na výkon povolání kuchař nebo číšník ve všech formách gastronomických provozů. Nejdůležitější je pro tento obor praktická výuka, proto jsme u nás oproti běžnému systému jiných škol navýšili počet hodin praktické výuky. Výuka probíhá v cyklech po 14ti dnech - teoretická ve škole 4 dny, praktická 6 dnů (1 den v gastronomickém studiu školy, 5 dní na pracovištích odborného výcviku).

Vedle praxe žáků na pečlivě vybraných pracovištích je stěžejním předmět Kulinářství, vyučovaný profesionálními kuchaři v našem moderním gastronomickém studiu podle metodiky Kulinářské umění, která vychází z výuky kulinářství na světových gastronomických školách.

Po ukončení oboru si mohou žáci nástavbovým studiem na naší škole doplnit maturitní zkoušku v oboru gastronomie nebo podnikání.


Specializace oboru: kuchař, číšník, kuchař-číšník
Uplatnění na pracovním trhu: výborné
Školné: zdarma v denní formě v 1. pololetí 1. ročníku, dále výše školného závislá na prospěchu z odborných předmětů max. 1.300 Kč/měsíc (v kombinované formě 1.300,- Kč/měsíc)

 

   

 

  

 

 

Cukrář 

tříletá denní a kombinovaná - dálková forma vzdělávání ukončená výučním listem
29-54-H/01

zak cukrarŽáci se naučí zpracovávat základní suroviny a přísady pro výrobu cukrářských výrobků, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků, restauračních moučníků, dohotovovat je a zdobit.  Seznámí se s obsluhou a základní údržbou strojního cukrářského zařízení, vedení předepsané evidence, dodržování hygienických předpisů a norem při výrobě, balení a expedici. Praxi mají přímo na cukrářských úsecích prestižních hotelů Clarion a Marriot. A pokud se žákům u nás na škole zalíbí, tak mohou pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu a doplnit si maturitu v oboru Podnikání.

Uplatnění na pracovním trhu: výborné
Školné: zdarma v denní formě v 1. pololetí 1. ročníku, dále výše školného závislá na prospěchu z odborných předmětů max. 1.300 Kč/měsíc (v kombinované formě 1.300,- Kč/měsíc)

 

 

  

 


Nástavbové studium

 


Gastronomie 

dvouletá denní forma nástavbového vzdělávání ukončená maturitní zkouškou
65-41-L/51

Obor je určen pro absolventy tříletých oborů kuchař, číšník nebo kuchař-číšník  a navazuje na odborné a všeobecné znalosti  žáka získané v průběhu předchozího odborného vzdělání.  Absolventi se uplatní ve všech typech provozů především ve funkci provozních pracovníků v oblasti stravování a ubytování, ve středním managementu nebo jako samostatní podnikatelé v oblasti pohostinství, ubytovacích a  dalších služeb.

Specializace oboru: řízení výroby, řízení odbytu.
Školné: 1.600 Kč/měsíc, 10 měsíců ve školním roce

   

 

 

 

 

Podnikání 

dvouletá denní a kombinovaná - dálková forma nástavbového vzdělávání ukončená maturitní zkouškou
64-41-L/51

Obor je určen pro absolventy všech tříletých oborů a navazuje na všeobecné znalosti  žáka získané v průběhu předchozího odborného vzdělání.  Absolventi se uplatní ve všech typech provozů především ve funkci provozních pracovníků, ve středním managementu nebo jako samostatní podnikatelé.

Specializace oboru: počítačové systémy, management firmy
Školné: 1.600 Kč/měsíc, 10 měsíců ve školním roce 

 

 

 


 

Organizace výuky kombinovaného studia

Kombinovaná forma vzdělávání trvá dva roky (stejně jako denní) a  je založena na střídání denní a distanční formy vzdělávání.

Denní forma je realizována dle rozvrhu v dvoudenních  blocích o celkovém rozsahu 48 hod. za pololetí. Distanční forma vzdělávání se uskutečňuje prostřednictvím e-learningového systému Moodle,  který umožňuje mimo jiné kontakt žáka se školou a jednotlivými vyučujícími daných předmětů, přístup k individuálním studijním plánům, k doporučené literatuře a studijním materiálům. Dále umožňuje zadávání, odevzdávání a vyhodnocování různých druhů úkolů a testů.

Do učebního plánu kombinované formy vzdělávání jsou zařazeny stejné předměty jako ve formě denní, jsou však navíc upraveny po obsahové a didaktické stránce s ohledem na specifika vzdělávání dospělých a jejich dosavadní profesní zkušenosti. Vzdělávání v kombinované formě se realizuje z velké části samostudiem podle individuálních studijních plánů s povinností absolvovat vyučovací hodiny stanovené rozvrhem za účelem vysvětlení a procvičení problematické látky v jednotlivých předmětech. Dále mají žáci možnost vedle konzultace e-learningovou formou využít i osobní, individuální konzultace s vyučujícími.

Praktická výuka je zabezpečena formou učební a odborné praxe.  Jejím cílem je rozšířit profesní vědomosti a dovednosti získané v tříletém oboru vzdělání činnostmi v reálném provozu.

 

 

Maturitní zkouška:

1. společná část MZ

         - Český jazyk a literatura

         - Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo Matematika

2. profilová část MZ

Povinné:      Český jazyk a literatura – písemná a ústní;

                   Cizí jazyk – pokud byl zvolen ve společné části - písemná a ústní;

                  Ekonomika – ústní;

                   Podnikání - ústní;

                   Praxe – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné: Anglický jazyk - ústní,

                   Německý jazyk - ústní,

                   Španělský jazyk – ústní (žák si může vybrat pouze jazyk, ze kterého nekonal společnou část maturitní zkoušky)