Přijímací řízení na školní rok 2020-2021 zatím nebylo vyhlášeno.
Sledujte internetové stránky.