Přijímací řízení na školní rok 2019-2020 zatím nebylo vyhlášeno.
Sledujte prosím webové stránky školy.