Ukončení prvního kola přijímacího řízení k 1. 3. 2020. 

Pro uchazeče tříletých oborů s výučním listem:

  • evidenční číslo přihlášky Vám bude zasláno poštou
  • přijatí uchazeči budou zveřejněni v souladu s aktuální situací (dle aktuálního nařízení MŠMT)

Pro uchazeče maturitních oborů:

  • pozvánku k přijímacím zkouškám a evidenční číslo přihlášky Vám bude zasláno v souladu s aktuální situací (ihned po stanovení termínu přijímacích zkoušek MŠMT)
  • informace o přijetí budou probíhat v souladu s aktuálním nařízením MŠMT

Děkujeme za pochopení. 
Vedení školy