Hlavní kontakty

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

Slavětínská 82
190 14 Praha 9 – Klánovice
Image

Ozvěte se nám

Email: sekretariat@hotelova-skola.cz
Telefon: 281 012 111
Datová schránka: w3k45rb

Identifikátory školy

IČO: 49615378
DIČ: CZ49615378
IZO školy: 110380339
REDIZO: 600006298

Bankovní spojení

běžný účet + platby školného 1312081/0100


Personální obsazení

Jednatel škol SČMSD

PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc.
tel: 281 012 111

Ředitelka školy

Mgr. Eva Juríková
tel: 281 012 117
jurikova@hotelova-skola.cz

Asistentka ředitelky

Iveta Gottsteinová
tel: 281 012 111
mobil: 736 754 765, po - pá 8:00 - 13:00
sekretariat@hotelova-skola.cz

Vedoucí sekretariátu

Martina Pánková
tel: 281 012 106
mobil: 737 594 098
pankova@hotelova-skola.cz

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Kateřina Závišková
tel: 281 012 115
zaviskova@hotelova-skola.cz

Účtárna, pokladna

Ladislava Šátková
tel: 281 012 123
mobil: 731 580 532
satkova@hotelova-skola.cz

Výchovný poradce

Ing. Blanka Hrdinková
tel: 281 012 107
mobil: 731 590 752
hrdinkova@hotelova-skola.cz

Metodik prevence

Mgr. Petra Nečasová
tel: 281 012 103
mobil: 731775 900
necasova@hotelova-skola.cz

Školní psycholog

Bc. Alice Vidasov
vidasov@hotelova-skola.cz

Školní jídelna

Oksana Tračuk, provozní manažer Ekolandia
tel: 775 899 000

Správce areálu

Petr Dobiášovský
tel: 702 280 321
dobiasovsky@hotelova-skola.cz


Mapa

GDPR

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (viz. Čl. 37 a násl. nařízení)
Název právnické osoby: J. K. advisory service s.r.o.
IČ: 281 10 421
Adresa sídla právnické osoby: 373 84 Dubné 209
Telefonické spojení pověřence: 602 208 938
Oficiální e-mail pověřence: info@advisoryservice.eu
ID datové schránky: 9j3xnzs
Titul, jméno, příjmení pověřence: Klára Léblová

Kontaktní údaje správce OÚ
Název právnické osoby dle Zřizovací listiny: Střední škola hotelnictví a gastronomie, SČMSD Praha, s.r.o
Adresa sídla právnické osoby: Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 - Klánovice
Telefonické spojení: 281 012 111
Oficiální e-mail právnické osoby: sekretariat@hotelova-skola.cz
ID datové schránky: W3k45rb
Titul, jméno, příjmení ředitele (statut. orgánu): Mgr. Eva Juríková


Vyučující

Konzultační hodiny mají vyučující každé sudé pondělí v 8:00 po předchozí domluvě.

Ing. Tereza Adamcová
tel: 281 012 161
adamcova@hotelova-skola.cz

Mgr. Petr Bärtl
tel: 281 012 112
bartl@hotelova-skola.cz

Ing. Petra Čákorová
tel: 281 012 108
cakorova@hotelova-skola.cz

Ing. Martin Černohorský 
tel: 281 012 119
cernohorsky@hotelova-skola.cz

Ing. Klára Čurdová

tel: 281 012 119
curdova@hotelova-skola.cz

MUDr. Barbora Diepoltová
tel: 281 012 109
diepoltova@hotelova-skola.cz

Karolína Fotrová
tel: 281 012 105
fotrova@hotelova-skola.cz

Richard Hardy
tel: 281 012 102
hardy@hotelova-skola.cz

Simon Hilton
tel: 281 012 112
hilton@hotelova-skola.cz

Bc. Markéta Hlásková
tel: 281 012 133
hlaskova@hotelova-skola.cz

Mgr. Andrea Hloušková
tel: 281 012 102
hlouskova@hotelova-skola.cz

Ing. Blanka Hrdinková
tel: 281 012 107, 731 590 752
hrdinkova@hotelova-skola.cz

Mgr. Sylva Jozefyová
tel: 281 012 105, 731 800 247
jozefyova@hotelova-skola.cz

Mgr. Vladimír Kopica
tel: 281 012 161, 731 804 483
kopica@hotelova-skola.cz

Mgr. Radka Krejzová
tel: 281 012 105, 731 786 208
krejzova@hotelova-skola.cz

Eliška Luňáková
tel: 281 012 133, 731 873 243
lunakova@hotelova-skola.cz

Mgr. Alena Machová
tel: 281 012 161
machova@hotelova-skola.cz

Ing. Václav Matoušek
tel: 281 012 118, 775 090 230
matousek@hotelova-skola.cz

Dušan Müller
tel: 281 012 119, 731 873 048
muller@hotelova-skola.cz

Eva Mórová
tel: 281 012 119, 731 574 853
morova@hotelova-skola.cz

Mgr. Petra Nečasová
tel: 281 012 103, 731775 900
necasova@hotelova-skola.cz

Mgr. Hana Reimarová
tel: 281 012 102, 602 698 860
reimarova@hotelova-skola.cz

Mgr. Martina Smitková
tel: 281 012 109
smitkova@hotelova-skola.cz

Bc. Alena Sosnovská
tel: 734 766 268, po - pá 7:00 - 17:00
sosnovska@hotelova-skola.cz

PaedDr. Václav Šmíd
nestor školy, gastronomické muzeum
tel: 225 092 902
smid@hotelova-skola.cz

Mgr. Jiří Šmidt
tel: 281 012 108
smidt@hotelova-skola.cz

Ing. Ondřej Vacek
tel: 281 012 104, 731 805 830
vacek@hotelova-skola.cz 

Mgr. Václav Vašmucius
tel: 281 012 108
vasmucius@hotelova-skola.cz

MUDr. Markéta Weichetová
tel: 281 012 109
weichetova@hotelova-skola.cz