Kulinářské umění

Od školního roku 2014-2015 se žáci naší školy vyučují podle nového projektu Kulinářské umění. Místo zastaralých učebnic získávají žáci přístup do moderního interaktivního vzdělávacího portálu, kde postupně procházejí jednotlivými výukovými kurzy.


Výuka probíhá v našem moderním gastrostudiu, žáci si tedy mohou získané poznatky ihned vyzkoušet v praxi. Díky novým technologiím mají žáci i učitelé do systému přístup ze svých počítačů, tabletů i mobilních telefonů.


Kulinářské umění je vzdělávací projekt zaměřený na profesionální gastronomické vzdělávání formou video e-learningu v kombinaci s praktickou výukou v kuchyni. V naší škole vznikl v letošním roce nový předmět Kulinářství, který integruje několik předmětů a spojuje tak teorii s praxí v jeden celek.


V rámci výuky Kulinářství s naší školou odborně spolupracují
:

 

Jiří Roith
šéfkuchař, zakladatel a ambasador projektu Kulinářské umění 

Jan Punčochář
šéfkuchař a vedoucí odborného výcviku v restauraci Grand Cru, ambasador Kulinářského umění

 

 


Jiří Král
šéfkuchař a vedoucí odborného výcviku v restauraci Aureole, ambasador Kulinářského umění

 

  

PaedDr. Václav Šmíd
Odborný dohled - učitel, gastronomický poradce a nestor školy