Cukrář

  • Kód oboru: 29-54-H/01
  • Délka studia: 3 roky
  • Forma studia: denní a dálková
  • Zakončení: závěrečná zkouška – výuční list


Absolventi se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance menších a středně velkých výroben cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Jsou připraveni vykonávat činnosti při výrobě kompletního sortimentu cukrářských výrobků, případně cukrovinkářských výrobků, včetně jejich dohotovování a zdobení, dále činnosti související s prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni vykonávat podnikatelskou činnost. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Žáci se naučí zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady na cukrářské výrobky tj. zvládnout technologické postupy a činnosti zejména při ruční výrobě cukrářských výrobků a restauračních moučníků, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů a strojního zařízení v provozu cukrárny, balit a expedovat cukrářské výrobky, zjišťovat případné závady technologického procesu a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin, uchovávat cukrářské výrobky a dodržovat zásady prodeje.

Výuka probíhá v cyklech po 14ti dnech - 1 týden teoretická výuka ve škole, druhý týden odborný výcvik na smluvních pracovištích školy.

Uplatnění na pracovním trhu: výborné

Školné: 0 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce) pro žáky s prospěchem 1-3 v odborných předmětech a odborném výcviku, jinak 1.300,- Kč/měsíc.