Kuchař - číšník

  • Kód oboru: 65-51-H/01
  • Délka studia: 3 roky
  • Forma studia: denní a dálková
  • Zakončení: závěrečná zkouška – výuční list


Absolventi se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník na pozici zaměstnance ve stravovacích provozech. Školní vzdělávací program nabízí ve 3. ročníku přípravu na profese Kuchař- číšník, Kuchař, Číšník. Po získání nezbytné praxe v oboru jsou připraveni na soukromé podnikání v pohostinství. Absolventi mohou pokračovat ve studiu v oborech nástavbového studia zaměřeného na gastronomii nebo podnikání v oboru.

Žáci se naučí připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní, pokrmy studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu potravin a nápojů a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti při přípravě pokrmů. Seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci se naučí základní techniky odbytu a obsluhy hostů, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou vyúčtování s hostem, naučí se sestavovat jídelní lístky podle gastronomických pravidel, kalkulovat ceny. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Jsou připravováni na to, aby po získání nezbytné praxe v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.

V tomto učebním oboru klademe velký důraz na teoreticko-praktickou výuku odborných předmětů. Jedním ze stěžejních předmětů je Kulinářství, který je vyučován profesionálními kuchaři v našem moderním gastronomickém studiu podle metodiky Kulinářské umění, která vychází z výuky kulinářství na světových gastronomických školách. Výuka probíhá v cyklech po 14ti dnech - 1 týden teoretická výuka ve škole, druhý týden odborný výcvik na smluvních pracovištích školy.

Uplatnění na pracovním trhu: výborné

Školné: 0 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce) pro žáky s prospěchem 1-3 v odborných předmětech a odborném výcviku, jinak 1.300,- Kč/měsíc.